Vanliga frågor och svar

Hur tipsar jag er om en nyhet?

Du kan antingen kontakta oss via sociala medier eller via mejl. Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Kontaktuppgifter till respektive redaktions faktakollare hittar du här.

Vilka är ni som jobbar med Faktiskt?

Faktiskt är ett samarbete mellan DN, SR, SVT, SvD och KIT. Mer om oss som arbetar med Faktiskt hittar du här.

Hur finansieras ni?

Faktiskt finansieras till huvuddelen av de medverkande redaktionerna. En mindre del av projektet, för delar av den tekniska plattformen, har fått ett produktionsstöd från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova. Stödet från Vinnova kan – fullt utnyttjat – uppgå till 1,9 miljoner kronor. Projektets bedömning är att hela det stödet inte kommer att utnyttjas. Varken Vinnova eller någon annan, utomstående aktör har någon påverkan på det redaktionella innehållet.

Granskar ni bara vad politiker säger?

Nej, vi granskar också annat digitalt medieinnehåll som på olika sätt har med politik att göra och som sprids i offentligheten. Det kan handla om en bild som fått stor spridning på sociala medier, en valfilm eller ett pressmeddelande från en organisation. Valet av vilka påståenden som blir faktakollade följer normala nyhetskriterier.

Granskar ni bara en sida inom politiken eller en fråga?

Nej, Faktiskt syftar att granska ett brett spektrum av påståenden inom flera politiska områden på ett sätt som är opartiskt. International Fact-Checking Networks riktlinjer, som vi följer, kräver att vi granskar påståenden utifrån samma standardmetodik varje gång och att vi inte koncentrerar våra faktakollar på bara en part. Vi varken förespråkar eller tar ställning till sakfrågorna vi faktakollar.

Men tänk om ni visar er ha fel i en granskning?

Vi är transparenta med rättelser och tydligt skriva ut när, hur och varför en text uppdaterats. Allvarliga rättelser, som om vi ändrar ett betyg, skickas ut på samma sociala plattformar som använts för att skicka ut texten och om vi flashar i form av en pushnotis på en faktagranskning som senare visar sig vara felaktig ska vi självklart flasha också den rättade versionen.

Hur gör jag om jag tycker att en granskning är felaktig?

Alla deltagande mediehus arbetar självständigt. Det enklaste tillvägagångssättet är att kontakta det mediehus som publicerat artikeln. Kontaktuppgifter till alla redaktioner finns här.

Vem är ansvarig utgivare för Faktiskt.se?

Det är de deltagande mediehusen som helt ansvarar för sina formuleringar i de korta hänvisningstexter som publiceras på Faktiskt.se och för innehållet i de längre faktakollar som publiceras på respektive sajt. Faktiskt.se har inte en ansvarig utgivare som ansvarar för allt innehåll, men är formellt en databas registrerad hos Myndigheten för press, radio och tv. Det innebär att varje redaktion ansvarar för sin del och att medverkande mediehus inte kan påverka varandras innehåll. Om man som läsare har synpunkter på innehållet i en speciell faktakoll bör man kontakta ansvarig utgivare på den redaktion som gjort kollen eller ännu hellre börja med att kontakta de ansvariga reportrarna. Kontaktuppgifter till alla redaktioner finns här.

Dela sidan

Följ faktiskt på Instagram

Ett samarbete mellan
SVT, SR, SvD, DN och KIT