faktiskt. mestadels fel

Mestadels felaktiga påståenden i spridd bild om SD:s arbetsmarknadspolitik

Skärmavbild/Facebook

Påstående

”Kan man lita på SD?”, följt av en serie påståenden.

Hävdat av

Slutsats

faktiskt. mestadels fel

En bild som delats över 5.000 gånger påstår sig visa hur Sverigedemokraterna ändrat åsikt i en rad arbetsmarknadsfrågor. Flera av påståendena är dock direkt felaktiga, och tar inte hänsyn till att SD röstat ned regeringens budget men själva haft samma förslag i sin egen budget.

Sammanfattning: Av de totalt sex påståenden bilden innehåller är ett sant, två delvis sanna och  tre helt fel. Även om delar av påståendena är delvis sanna ger bilden totalt sett  en missvisande bild av Sverigedemokraternas politik, då den inte tar hänsyn till att SD i flera fall röstat för sina egna förslag med samma politik som regeringens. DN bedömer därför att påståendet är mestadels fel.

Källor:

SD:s valmanifest för 2014
Bilaga 2 till SD:s valmanifest för 2014
Regeringens vårändringsbudget för 2015
Regeringen
Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2011/12:AU5
Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2010/11:AU11
Arbetsförmedlingen
Regeringskansliet, Extratjänst – en 100-procentig möjlighet
Motion till riksdagen 2015/16:761
Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU1
Regeringskansliet, Budgetbeslut 2015 – 2018 om ekonomisk trygghet för pensionärer
Moderaternas budgetmotion 2018
Sverigedemokraternas budgetmotion 2018 
LO-distriktet i Västsverige, Vita jobb
Motion till riksdagen 2014/15:2812
Med anledning av prop. 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling
Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU7
Pressmeddelande: SD välkomnar förslag från S och MP om friskolorna
Sverigedemokraternas inriktningsprogram för skolan, 2011
Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU44
Med anledning av prop. 2017/18:159 Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet

Dela resultatet

Fler granskningar

Faktiskt.se upphör vid årsskiftet

Foto: Petter Arvidson/Bilbyrån
faktiskt. helt fel

Falskt påstående om att Sverige bytt namn på julen sprids internationellt

Foto: Skärmavbild/DN
faktiskt. helt fel

Nej, Sveriges radio har inte förbjudit Tommy Körbergs “O’ Helga Natt”

Henrik Montgomery/TT
faktiskt. helt fel

Missvisande historier om inställda luciafiranden sprids på sociala medier

Följ faktiskt på Twitter

Ett samarbete mellan
SVT, SR, SvD, DN och KIT
Jordan B Peterson besökte Sverige i oktober.
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
faktiskt. delvis sant

Jordan B Peterson har delvis rätt om jämställdhetsparadoxen

Foto: Skärmavbild/DN
faktiskt. helt fel

Faktiskt helt fel att MP vill beslagta bostäder och ge till flyktingar

Annika Wallenskog, SKL, drar en slutsats som man inte kan dra av en statlig utredning om bluffakturor.
Marcus Ericsson/TT
faktiskt. helt fel

Faktiskt helt fel av SKL om bluffakturor

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor vid presskonferens i riksdagen den 13 oktober.
Foto: Henrik Montgomery / TT
faktiskt. delvis sant

Ebba Busch Thor har delvis rätt om vårdköer

Elnätverk
Foto: Lotta Löfgren/Sveriges Radio
faktiskt. oklart

Faktiskt oklart om samhället kommer förlora 150 miljarder per år

Följ faktiskt på Instagram

Ett samarbete mellan
SVT, SR, SvD, DN och KIT