faktiskt. delvis sant

Delvis sant att en lika stor satsning på biobränsle som flygskatt ger mer klimatnytta

Ett flygplan lyfter från Arlanda
Ett flygplan lyfter från Arlanda Foto: Stina Stjernkvist/TT

Påstående

"För samma pengar som man nu beskattar flygbolagen - hade man låtit de pengarna gå till biobränslen istället hade vi kunnat sänka utsläppen åtminstone dubbelt så mycket."

Slutsats

faktiskt. delvis sant

I teorin stämmer det att minskningen av koldioxidutsläpp skulle bli minst dubbelt så stor som vad flygskatten väntas leda till, om flygbolagen istället för att betala in skatt tvingades att blanda in en viss mängd biobränsle i flygplanens tankar. Men i praktiken finns ett par problem. Dels finns det ännu inte tillräckligt stor produktionskapacitet i Sverige för de mängder av biobränsle som skulle krävas. Och dels är det svårt att jämföra de båda styrmedlen. Det ena styrmedlet är en skatt som innebär en intäkt för staten medan det andra bara är en kostnad för flygbolagen.

Dela resultatet

Fler granskningar
Foto: Skärmavbild
faktiskt. helt fel

Faktiskt helt fel att Sverige tackat nej till hjälp från Ryssland

Bilder på svältande isbjörnar har vid återkommande tillfällen blivit virala och fått symbolisera de förödande effekterna av klimatförändringarna. I årets valkampanj har den åter dykt upp, på en av Miljöpartiets valaffischer. Men det är ett missvisande sätt att använda isbjörnen. SVT:s Faktakollen reder ut.
Tore Meek/NTB/TT och Miljöpartiet
faktiskt. mestadels fel

Miljöpartiet har mestadels fel om att isbjörnarna svälter

Jan Björklund (L) påstod att skolprestationerna började sjunka efter att betygen i mellanstadiet togs bort mellan 1969 och 1982, men forskningen stödjer inte det uttalandet.
Foto: Vilhelm Stokstad/TT
faktiskt. mestadels fel

Björklund har mestadels fel om de sjunkande skolresultaten

Foto: skärmavbild Facebook
faktiskt. helt fel

Nej, utlandssvenskar har inte fått valsedlar med alla partiers namn utom SD

Följ faktiskt på Twitter

Ett samarbete mellan
SVT, SR, SvD, DN och KIT
Foto: DN
faktiskt. helt sant

Sant att Kristersson vill ta bort mer än trettio procent från miljö och klimatbudgeten

Foto: Roger Turesson
faktiskt. delvis sant

Delvis sant att ”det skjuts som aldrig förr på våra gator”

Foto: Vilhelm Stokstad/TT
faktiskt. helt sant

Busch Thor har rätt när hon säger att överbeläggningarna på sjukhusen har gått upp

Annie Lööf talar i Almedalen.
Foto: TT
faktiskt. delvis sant

Delvis sant att det råder högkonjunktur i hela världen

Foto: DN
faktiskt. helt sant

Sant att arbetslösheten bland unga är den lägsta på 16 år

Följ faktiskt på Instagram

Ett samarbete mellan
SVT, SR, SvD, DN och KIT