faktiskt. delvis sant

Isabella Lövin har delvis rätt om kärnkraften och vindkraftens kostnader

Bild: TT/Jessica Gow

Påstående

”Kan jag bara få komma med en faktauppgift här. Att ny kärnkraft som produceras i Storbritannien eller i Finland kostar en krona kilowattimmen för konsument, medans vindkraft kostar 40 öre.”

Slutsats

faktiskt. delvis sant

Klimatminister Isabella Lövin (MP) ger inte hela bilden när hon talar om kostnaderna för ny kärnkraft respektive vindkraft. När det kommer till kärnkraftens kostnader, som är extremt svåra att uppskatta, väljer hon ett exempel som stämmer, men som inte behöver vara representativt för nya kärnkraftsbyggen i stort – bygget av reaktorn Hinkley Point C i västra England, där priset 1 krona per kilowattimme inte speglar den faktiska produktionskostnaden utan bygger på ett politiskt beslut.

Hon lyfter också fram reaktorbyggen i Finland, där ingen i dagsläget kan veta vad den faktiska produktionskostnaden blir. Ministern har alltså ingen täckning för att produktionskostnaden skulle landa på 1 krona per kilowattimme för de finska byggena.

När det kommer till ny vindkraft kan vi se att produktionskostnaden enligt Energimyndighetens beräkningar hamnar mellan 30 och 80 öre, jämfört med ny kärnkrafts produktionskostnad som uppskattas ligga på drygt 50 öre till 1 krona. Man ska dock ha i huvudet att det handlar om en rad antaganden om framtiden, vilket gör prognoserna osäkra.

Att bara lyfta fram vad respektive kraftslag kostar att producera per kWh ger inte en rättvis bild av vad konsumenten verkligen kommer behöva betala för elen. Kostnader för att säkra flexibilitet och stabilitet tillkommer och dessa kostnader beror i sin tur på hur den totala mixen av olika kraftslag ser ut.

Sammantaget är klimatministerns påstående en del av ett selektivt budskap, där det finns fakta som delvis talar emot påståendet och som breddar bilden, men eftersom en övervägande del stämmer blir betyget delvis sant.

Dela resultatet

Fler granskningar

Faktiskt.se upphör vid årsskiftet

Foto: Petter Arvidson/Bilbyrån
faktiskt. helt fel

Falskt påstående om att Sverige bytt namn på julen sprids internationellt

Foto: Skärmavbild/DN
faktiskt. helt fel

Nej, Sveriges radio har inte förbjudit Tommy Körbergs “O’ Helga Natt”

Henrik Montgomery/TT
faktiskt. helt fel

Missvisande historier om inställda luciafiranden sprids på sociala medier

Följ faktiskt på Twitter

Ett samarbete mellan
SVT, SR, SvD, DN och KIT
Jordan B Peterson besökte Sverige i oktober.
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
faktiskt. delvis sant

Jordan B Peterson har delvis rätt om jämställdhetsparadoxen

Foto: Skärmavbild/DN
faktiskt. helt fel

Faktiskt helt fel att MP vill beslagta bostäder och ge till flyktingar

Annika Wallenskog, SKL, drar en slutsats som man inte kan dra av en statlig utredning om bluffakturor.
Marcus Ericsson/TT
faktiskt. helt fel

Faktiskt helt fel av SKL om bluffakturor

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor vid presskonferens i riksdagen den 13 oktober.
Foto: Henrik Montgomery / TT
faktiskt. delvis sant

Ebba Busch Thor har delvis rätt om vårdköer

Elnätverk
Foto: Lotta Löfgren/Sveriges Radio
faktiskt. oklart

Faktiskt oklart om samhället kommer förlora 150 miljarder per år

Följ faktiskt på Instagram

Ett samarbete mellan
SVT, SR, SvD, DN och KIT