faktiskt. delvis sant

Isabella Lövin har delvis rätt om kärnkraften och vindkraftens kostnader

Bild: TT/Jessica Gow

Påstående

”Kan jag bara få komma med en faktauppgift här. Att ny kärnkraft som produceras i Storbritannien eller i Finland kostar en krona kilowattimmen för konsument, medans vindkraft kostar 40 öre.”

Slutsats

faktiskt. delvis sant

Klimatminister Isabella Lövin (MP) ger inte hela bilden när hon talar om kostnaderna för ny kärnkraft respektive vindkraft. När det kommer till kärnkraftens kostnader, som är extremt svåra att uppskatta, väljer hon ett exempel som stämmer, men som inte behöver vara representativt för nya kärnkraftsbyggen i stort – bygget av reaktorn Hinkley Point C i västra England, där priset 1 krona per kilowattimme inte speglar den faktiska produktionskostnaden utan bygger på ett politiskt beslut.

Hon lyfter också fram reaktorbyggen i Finland, där ingen i dagsläget kan veta vad den faktiska produktionskostnaden blir. Ministern har alltså ingen täckning för att produktionskostnaden skulle landa på 1 krona per kilowattimme för de finska byggena.

När det kommer till ny vindkraft kan vi se att produktionskostnaden enligt Energimyndighetens beräkningar hamnar mellan 30 och 80 öre, jämfört med ny kärnkrafts produktionskostnad som uppskattas ligga på drygt 50 öre till 1 krona. Man ska dock ha i huvudet att det handlar om en rad antaganden om framtiden, vilket gör prognoserna osäkra.

Att bara lyfta fram vad respektive kraftslag kostar att producera per kWh ger inte en rättvis bild av vad konsumenten verkligen kommer behöva betala för elen. Kostnader för att säkra flexibilitet och stabilitet tillkommer och dessa kostnader beror i sin tur på hur den totala mixen av olika kraftslag ser ut.

Sammantaget är klimatministerns påstående en del av ett selektivt budskap, där det finns fakta som delvis talar emot påståendet och som breddar bilden, men eftersom en övervägande del stämmer blir betyget delvis sant.

Dela resultatet

Fler granskningar
Elnätverk
Foto: Lotta Löfgren/Sveriges Radio
faktiskt. oklart

Faktiskt oklart om samhället kommer förlora 150 miljarder per år

Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix/TT/Skärmavbild
faktiskt. helt fel

Islam inte orsaken bakom inställd julkonsert i TV4

Foto: Staffan Claesson/TT/Twitter/DN
faktiskt. mestadels fel

Ingen grund för påståendet att Sverige har flest skolbränder

Ulla Andersson är Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson
Foto: Jessica Gow/TT
faktiskt. helt sant

Ja, antalet som nekas fortsatt sjukpenning har ökat kraftigt

Följ faktiskt på Twitter

Ett samarbete mellan
SVT, SR, SvD, DN och KIT
Jämställdhetsminister Lena Hallengren är en av flera S-politiker som sagt att S vill återinföra sambeskattning.
Bild: TT/Marc Femenia
faktiskt. delvis sant

S har delvis rätt om SD och sambeskattning

Foto: Don Emmert/Twitter/DN
faktiskt. helt fel

Viral bild sprider felaktiga siffror om antalet anmälda våldtäkter

Foto: Andreas Hillergren/TT/DN/Facebook
faktiskt. helt sant

Skattebetalarnas förening har helt rätt om Sveriges bensinskatter

Foto: Eva Tedesjö
faktiskt. delvis sant

Påståenden om Stockholms stads utförsäljningar stämmer delvis

Foto: Skärmavbild
faktiskt. helt fel

Nej, DN och GP raderade inte artiklar med Dalai Lamas citat om återvandring

Följ faktiskt på Instagram

Ett samarbete mellan
SVT, SR, SvD, DN och KIT