Faktiskt. faktagranskande journalistik

Faktiskt är ett samarbete mellan några av Sveriges ledande mediehus där vi samlar faktakollade påståenden inom samhällsdebatten och det offentliga samtalet i Sverige.

Samarbetets syfte är att bidra till en öppen, inkluderande och faktabaserad offentlig debatt. Genom att gå igenom faktaunderlaget bakom påståenden som påverkar vår verklighetsuppfattning arbetar vi för en källkritisk diskussion och en konstruktiv samhällsdebatt. Faktiskt ska också avslöja spridningen av konstruerade och påhittade nyheter och annat digitalt medieinnehåll som utger sig för att vara sanna.

Faktiskt arbetar efter de spelregler som finns för svensk press, radio och tv. Varje deltagande mediehus/ansvarig utgivare fattar beslut om och genomför sina egna faktakollar och publicerar dessa på sina respektive plattformar. Gemensamt för samarbetet är sajten Faktiskt.se där länkar till samtliga faktakollar finns och publiken kan lämna tips.

För allmänna frågor, kontakta [email protected].

Faktiskt är ett samarbete mellan

Dagens Nyheter
Sveriges Television
Sveriges Radio
Svenska Dagbladet
KIT

Varje redaktion arbetar självständigt utifrån sina interna arbetsgångar och val av nyhetsvärderingar.Det som är gemensamt är den metodik som de deltagande mediehusen tillsammans satt upp och som beskrivs i mer detalj här.

När en faktakoll är genomförd och publicerade på mediehusets sajt lägger den ansvarige redaktören för mediehuset i fråga upp artikeln på Faktiskt.se, som där alla mediehus faktakollar finns publicerade i kronologisk ordning.  Gemensamma sociala medier-konton för projektet återfinns. Där publicerar varje redaktion sina publiceringar, och har ansvar att moderera dessa. DN publicerar alltså till exempel inte SVT:s granskningar på Faktiskts sociala medier-konton, och är heller inte inblandad i modereringen av dessa. Vid frågor på sociala medier som är riktade till specifika mediehus eller är ställda om specifika granskningar har det mediehuset ansvar att svara på frågan. Allmänna frågor hanteras av det mediehus som för den specifika veckan har jour.

Det kommer sannolikt dyka upp situationer där flera redaktioner vill faktagranska samma påstående, bild eller video. Redaktionerna ska ha rätt att genomföra de faktakollar de vill, enligt respektive redaktions och utgivares publicistiska bedömning, även om någon annan redaktion redan gör samma koll. Detta kan också innebära att olika mediehus väljer att göra olika bedömningar av samma påstående.

Grundregeln är att de deltagande mediehusen samarbetar om utbildning, tips om verktyg och metodik, men inte om innehåll.

Kontaktpersoner

Alexandra Carlsson Tenitskaja Dagens Nyheter

Alexandra Carlsson Tenitskaja är politisk reporter på Dagens Nyheter och arbetade tidigare på bland annat Aftonbladet.

Åsa Nicander Sveriges Television

Faktakollsredaktör på SVT. Tidigare chef för SVT:s ekonomi- och konsumentjournalistik samt grävredaktör. Har en bakgrund som mångårig nyhetschef på Helsingborgs Dagblad där hon även startade och utvecklade det så kallade grävnavet. Fick Föreningen Grävande Journalisters arbetsledarpris Den gyllene dynamon år 2008.

Edgar Mannheimer Dagens Nyheter

Edgar Mannheimer är politisk reporter på Dagens Nyheter med särskild fokus på bevakning av riksdagsvalet 2018. Har tidigare arbetat på bland annat Sveriges radio.

Erik Olsson Kit

Reporter på KIT. Skriver och gör video, mest om ekonomi och politik, och har jobbat kontinuerligt med faktakollar sedan han började på KIT 2015.

Fredrik Laurin Sveriges Television

Fredrik Laurin, jobbar sedan 2006 på Uppdrag granskning. Han var 2014 redaktör för Ekots grävgrupp, har en bakgrund på TT och medietidningen Resumé. Han är flerfaldigt prisbelönt i Sverige och internationellt för reportage i Uppdrag granskning, Resumé och Kalla fakta. Var en del av SVT:s redaktion Faktakollen fram till september.

Hugo Ewald Dagens Nyheter

Faktakollsredaktör på Dagens nyheter. Tidigare redaktör för tidningen Metros Viralgranskaren mellan 2015 och 2018.
+46701615817

Jenny Küttim Sveriges Television

Frilansjournalist med fokus på grävande journalistik och var en del av SVT:s redaktion Faktakollen fram till september. Flerfaldigt prisbelönt, bland annat med Stora Journalistpriset, TV-priset Kristallen och Frilanspriset.

Johan Wicklén Sveriges Television

Johan Wicklén jobbar sedan 2009 som reporter på SVT Nyheter och är en del av SVT:s redaktion för faktakoll. Han har en bakgrund som vetenskaps- och sportjournalist.

Linnea Carlén Sveriges Television

Linnea Carlén jobbar sedan mars 2017 som sociala medier-reporter på SVT Nyheter, och är en del av SVT:s redaktion för faktakoll under valåret 2018. Hon har tidigare arbetat som nyhetsreporter på Aftonbladet och onlinereporter på Metro, där hon bland annat gjorde viralgranskningar.

Maja Lagercrantz Sveriges Radio

Reporter på Ekot som jobbar som faktagranskare under valet 2018. Allmänreporter som gjort många granskningar för programmet Kaliber.
+46736558871

Mikael Grill Pettersson Sveriges Television

Mikael Grill Pettersson arbetar som reporter på SVT sedan 90-talet. Jobbar framför allt med egna granskningar och nyheter.

Per Kudo Svenska Dagbladet

Reporter på Svenska Dagbladet. Gör i år faktagranskningar inför valet.
08 - 13 53 42

Sara Sällström Sveriges Radio

Sara Sällström är vetenskapsjournalist på Vetenskapsradion och faktakollare för Sveriges radio.

Stefan Lisinski Dagens Nyheter

Stefan Lisinski är rättsreporter på Dagens Nyheter och bevakar rättsfall, brottsutveckling och lagstiftning.

Mer om de medverkande mediehusen

Sveriges Radio

Sveriges Radio är ett av Sveriges tre public service-bolag som är finansierade via en radio-och tv avgift som betalas av svenska hushåll. I Sveriges Radios sändningstillstånd slås fast att verksamheten ska bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som andra ekonomiska och politiska intressen. Sedan 1997 ägs programbolagen Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion av en förvaltningsstiftelse. Stiftelsens syfte är att främja självständigheten hos de tre programbolagen. Alla program som har sänts kan anmälas till granskningsnämnden för radio och tv av lyssnare som anser att innehållet bryter mot någon av sändningstillståndets regler till exempel runt opartiskhet, saklighet eller intrång i privatlivet.

Dagens Nyheter

Dagens Nyheter AB är en del av Bonnier AB och finansieras genom annons- och prenumerationsintäkter.

DN:s reportrar följer de yrkesetiska regler som satts upp av Journalistförbundet. De yrkesetiska reglerna innefattar bland annat att inte acceptera uppdrag, inbjudningar, gåvor, gratisresor eller andra förmåner som kan misstänkliggöra en reporters ställning som fri och självständig journalist. Reglerna innefattar också regler om att inte ta emot journalistiska uppdrag av personer utanför en redaktionell ledning och att inte ge efter för påtryckningarna från utomstående.

DN:s reportrar omfattas också av en policy för intressekonflikter. Policyn innebär bland annat att skriftligt godkännande ska sökas vid fall där den anställde accepterar andra jobb eller uppdrag utanför Bonnier news företag. Anställda får inte arbeta hos eller vara anlitad av en potentiell eller faktisk leverantör, kund eller konkurrent till Bonnier news. Egna innehav av ekonomiska intressen hos konkurrenter, kunder, distributörer, mäklare eller leverantörer till Bonnier news ska informeras chefer, samma gäller i fall där en nära vän eller en familjemedlem har sådana intressen.

SVT

SVT ägs av Förvaltningsstiftelsen, vars uppgift är att garantera företagets oberoende.
SVT finansieras precis som de andra public servicebolagen via en radio- och tv-avgift som betalas av de svenska hushållen.
Konstruktionen ger SVT en självständig och oberoende ställning, En av våra viktigaste uppgifter är just att ”… granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna …”(ur sändningstillståndet).
Om du tycker att ett program eller inslag bryter mot de regler och bestämmelser som finns för radio och tv kan du göra en anmälan till Granskningsnämnden, ett självständigt beslutsorgan inom Myndigheten för radio och tv.

Dela sidan

Följ faktiskt på Instagram

Ett samarbete mellan
SVT, SR, SvD, DN och KIT